Materie

Specialisaties

Ontdek waarmee ik je kan helpen.

Aanneming- en bouwrecht

Ik assisteer u ten volle bij de opmaak van contracten, onderhandelingen, bemiddeling bij geschillen en het volgen van procedures, zowel voor, tijdens, als na de uitvoering van uw bouwprojecten.

Het aannemingsrecht omvat meer dan enkel bouwovereenkomsten. Vrijwel elke dienstverleningsovereenkomst (met een consultant, accountant, architect, manager, enz.) valt doorgaans onder de rechtsmaterie van het aannemingsrecht.

Zowel bouwheer, aannemer als architect kan op mijn uitgebreide expertise een beroep doen.

Aansprakelijkheidsrecht

Ik bied bijstand bij onderhandelingen, ingebrekestellingen, schadevergoedingsclaims, schadevergoeding berekenen en innen, identificatie van de verantwoordelijke partij en het initiëren en voeren van gerechtelijke procedures voor de rechtbank.

Burgerlijkrecht

Burgerlijk recht wordt ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd. Het burgerlijk recht regelt de verhoudingen tussen burgers onderling en is dus een bijzonder breed begrip. Het burgerlijk recht tracht namelijk ruzies te beslechten omtrent o.a. familiekwesties, burgerlijke aansprakelijkheid, huurproblemen, medische fouten, bezit en eigendom.

Arbeidsrecht

Ik geef juridisch advies over arbeidscontracten, arbeidsomstandigheden, proeftijd, arbeidsongeschiktheid, collectieve overeenkomsten, … Ook zaken met betrekking tot ontslagrecht, waarbij een grondige kennis van jurisprudentie en ervaring in juridische procedures van cruciaal belang zijn, behoren tot mijn expertise.

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht omvat de juridische aspecten van het aankopen, verkopen, beheren en ontwikkelen van onroerend goed. Het is relevant voor tal van belanghebbenden, waaronder bouwpromotoren, projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars, eigenaars, mede-eigenaars, kopers, verkopers, en bouwheren.

Strafrecht

Het strafrecht is een frequent besproken en eveneens veel in de media belichte tak van het recht. Voor individuen die ermee te maken krijgen, vormt dit echter vaak een onaangename en soms zelfs traumatische ervaring. Ik zet mij in om uw rechten op een integere en goed onderbouwde wijze te verdedigen, door middel van overleg en met grondige kennis van de materie. Zowel daders als slachtoffers van een misdrijf sta ik bij in de juridische stappen die daarbij nodig zijn.

In 2023 behaalde ik eveneens het getuigschrift “Supralat Salduz verhoorbijstand”. Deze opleiding laat mij toe om tijdens een verhoor bij de politie en/of onderzoeksrechter actief bijstand te verlenen, teneinde de rechten van verdediging van mijn cliënteel maximaal te garanderen.

Verkeersrecht

Mijn uitgebreide kennis van en ervaring met verkeersrecht omvat onder meer snelheidsovertredingen, rijden onder invloed van alcohol, (opzettelijke) fysieke geweldpleging (met fatale gevolgen), en andere overtredingen van het verkeersreglement en de verkeerswetgeving.

W-LEX

Waarom wij?

Bij W-Lex vindt u de ideale juridische partner. Wij bieden expertise in diverse rechtsgebieden en houdt ons altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij hechten waarde aan persoonlijke aandacht en betrokkenheid, waarbij we uw specifieke behoeften centraal stellen.

Met een resultaatgerichte aanpak streven we naar succesvolle uitkomsten en handelen we altijd met integriteit en ethiek. Kies voor W-Lex en vertrouw op een betrouwbare partner die uw juridische belangen behartigt.