Kosten en erelonen

Erelonen, prodeo en rechtsbijstand.

Kosten en erelonen toegelicht

Tijdens ons eerste gesprek zal ik steeds toelichten hoe de kosten en het ereloon worden berekend. Ik zal ook samen met u nagaan of u recht heeft op pro-Deobijstand of rechtsbijstand van uw verzekeraar.

Ik werk met tussentijdse provisies. Er is ook de mogelijkheid om op elk moment een gedetailleerd overzicht van de prestaties te ontvangen. Bij het afsluiten van het dossier wordt er een gedetailleerde eindstaat opgemaakt waarbij rekening gehouden zal worden met betaalde provisies.

Ereloon

De ereloonnota van een advocaat bestaat uit drie onderdelen: de kantoorkosten, gerechtskosten en het ereloon zelf.

Rechtsbijstand

Wanneer er beroep gedaan kan worden op een rechtsbijstandverzekering dient U uiteraard niet zelf te betalen. De kosten en erelonen van de advocaat worden in dat geval betaald door de rechtsbijstandverzekering.

Prodeo

Wanneer uw inkomsten lager zijn dan een bepaalde grens of wanneer U behoort tot een welbepaalde categorie, kan U in aanmerking komen voor Pro Deo bijstand.